Certyfikaty:

[certyfikat - miniaturka]
[certyfikat]
[certyfikat - miniaturka]
[certyfikat]
[certyfikat - miniaturka]
[certyfikat]

Ginekologia

Dr n. med. ADAM CUŻYTEK, specjalista ginekolog

PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ

W 1976 r. zdałem maturę i podjąłem studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie, które ukończyłem uzyskując w dniu 25 czerwca 1982 r. tytuł lekarza. Staż odbyłem w Szpitalu Rejonowym w Przeworsku na Oddziale Ginekologiczno - Położniczym. W 1986 r. uzyskałem I stopień specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii. W 1988 r. zostałem zatrudniony w Zespole Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym, gdzie pracowałem do roku 2002.

W 1989 r. po odbyciu przeszkolenia w Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa w Rzeszowie została mi powierzona funkcja kierownika Punktu Krwiodawstwa Szpitala Rejonowego w Strzyżowie, którą pełniłem do maja 1996 r. W marcu 1990 r. złożyłem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie i uzyskałem tytuł specjalisty w zakresie położnictwa i ginekologii. W 1990 r. zostałem powołany na stanowisko zastępcy ordynatora Oddziału Położniczo - Ginekologicznego Szpitala Rejonowego w Strzyżowie.

W 1996 r. obroniłem pracę doktorską na temat: „Wybrane wskaźniki odporności nieswoistej u chorych z endometriazą i u chorych z mięśniakami macicy” w publicznej obronie w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

W latach 1994-1996 przez kilka miesięcy przebywałem w Anglii, gdzie ukończyłem Frances King School of English w Londynie, a następnie zostałem obserwatorem medycznym w Princess Royal Hospital w Haywards Hesth - West Sussex. W 1996 r. zostałem powołany na stanowisko ordynatora Oddziału Położniczo - Ginekologicznego Szpitala Rejonowego w Strzyżowie i na tym stanowisku pracowałem do 2002 r.

Od 2002 roku jestem współwłaścicielem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „A-W-Med.” Sp. z o.o. w Przeworsku.


Zakład Ginekologii wykonuje zabiegi ginekologiczne dla pacjentów komercyjnych. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Cenniki.

© 2020 A-W-Med. Sp. z o.o.